Rob Derksen

Rob Derksen Rob Derksen Rob Derksen Bekijk ze eens als mensen

Waarom ben ik te boeken als spirituele spreker

Binnen organisaties speelt de onderlinge dynamiek een grote rol in de vitaliteit en effectiviteit van zowel het individu als de gehele organisatie. De wijze van communiceren wordt mede bepaald door hoe het individu in zijn vel zit en in hoeverre zij of hij handelt vanuit een interne kracht en balans of juist vanuit belemmeringen en disbalans. Onbewust speelt iemands verleden een bepalende rol voor de persoon die wij in onze loopbaan 'neerzetten'. Een organisatie die zicht heeft op de 'persoon onder de functie', zal veel effectiever en respectvoller met elkaar omgaan. Optimale werksfeer dus, en grote kans op een laag ziekteverzuim.

 

Toen ik rond mijn 40ste Burned-out raakte, werd het mij pas duidelijk dat ik op meerdere terreinen van mijn leven niet in balans was. Ik was wel succesvol in mijn leven, maar kampte met stress, wist niet meer welke passie ik in mijzelf had, had te weinig zicht op mijn vermogens, leefde met meerdere 'verslavingen', ontdekte dat ik al sinds mijn jeugd rondliep met psychische disbalansen en had een gedrag dat eigenlijk meer gebaseerd was op angsten en emoties dan op vertrouwen en gevoel. Ik leefde meer vanuit mijn hoofd, dan vanuit mijn hart.

 

Veel mensen binnen organisaties lopen rond met emotionele rugzakken, hebben te kampen met stress of oververmoeidheid, halen niet uit zichzelf wat er wel in zit en zitten daardoor vaak niet (meer) op hun plek. Hierdoor 'presteren' zij niet optimaal en liggen 'ziektes' op de loer. Dankzij een eigen traject van (zelf)bewust-wording, ont-dekking en ont-wikkeling, heb ik mijn disbalansen kunnen 'transformeren' in balansen, waardoor ik ben gaan leven vanuit een zelfbewuste, autonome en krachtige Ik.

 

Sinds jaren begeleid ik mensen in hun zoektocht naar zichzelf middels workshops, consulten en lezingen. In 2011 is mijn boek 'Bekijk ze eens als mensen' verschenen, waarmee ik een bewustwording op gang wil brengen, waardoor het individu, het gezin en het bedrijf c.q. organisatie vitaler, gelukkiger en autonomer zal worden. Pas als een mens zicht heeft op haar of zijn verleden, in contact komt met zijn 'kelder van onverwerkte emoties en angsten' en helderheid krijgt in zijn 'schaduwkanten' en innerlijke vermogens, kan er geleefd worden vanuit kracht, passie en balans.

 

Mogelijke vorm

 • Lezing van 1,5 uur
 • Miniworkshop van een dagdeel (3,5 uur)
 • Dagworkshop of meerdaagse workshop

 

Taal

Nederlands

Goede spreekvaardigheid in Engels en Frans

 

Waar gaat het over?

Hoe meer een individu zich bewust is van zichzelf, haar of zijn gedrag, gevoelens en emoties, vermogens en belemmeringen, hoe meer zij of hij zal handelen vanuit een interne passie, zelfverzekerdheid en kracht. Dit komt de vitaliteit uiteraard ten goede. Overal waar wordt samengewerkt houden mensen elkaar spiegels voor. Inzichten hierin zorgt voor veel minder spanning en stress binnen een organisatie. Als men de persoonlijke, onderlinge dynamiek beter begrijpt en aanvoelt, zal er een communicatie ontstaan vanuit kracht en respect.

 

De lezingen en workshops stem ik zoveel mogelijk af op de behoefte van de organisatie en de specifieke kenmerken van de doelgroep. Thema's die ik naar voren breng zijn bijvoorbeeld:

 • Het ontdekken van schaduwkanten in gedrag en persoonlijkheid
 • Wat belemmert iemand om vanuit volledige potentie te handelen?
 • Welke thema's en dynamiek spelen zich af binnen de teams en managementleden van een bedrijf of organisatie?
 • Welke invloed heeft onze jeugdperiode op ons Zijn?
 • Het effect van 'stickeren, labellen en stigmatiseren' binnen organisaties en samenleving
 • Wie ben ik in mijn Wezen?
 • Communiceren vanuit het hart i.p.v. vanuit het ego

 

Wat gaat er gebeuren?

In alles streef ik naar het in beweging zetten van zowel het individu, als de organisatie zelf. Mijn lezingen en workshops zijn zeer interactief, waarbij ik daar waar mogelijk spiegels voorhoud en de toehoorder in contact breng met mogelijk vastzittende emoties en innerlijke potentie en aanzet tot zelfreflectie. Ik maak 'gebruik' van de energie die een individu bij zich draagt en de onderlinge dynamiek die in een groep aanwezig is.

 

Investering

Ik werk het liefst vanuit het principe 'bijdrage naar draagkracht' of donatie naar eigen vermogen en gulheid. Zelfontwikkeling zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, ongeacht de financiële situatie. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven en organisaties. Mijn tarieven zijn daarom richtlijnen, overleg is altijd mogelijk. Een deel van de opbrengsten worden aangewend voor de coaching en begeleiding van personen en gezinnen die zich in een beperkte financiële situatie bevinden. Grotere organisaties nodig ik uit tot het doen van een donatie, om het op te starten project 'het Elfenlicht' mogelijk te maken. Het Elfenlicht zal een plek worden met een vitaliteitcentrum, waar jongeren, (jong)volwassenen, gezinnen, particulieren, bedrijven en organisaties, ongeacht hun rugzak, achtergrond, financiële situatie of verleden, gecoacht worden naar autonomiteit, vitaliteit en geluk.

 

 • Lezing: € 450,-
 • Dagdeel workshop: € 750,-
 • Dag- of meerdaagse workshop: in overleg en afhankelijk van groepsgrootte en doelstelling

 

Informatie

Wilt u meer informatie over Rob Derksen als spreker? Klik hier

 

Website

Over mijn visie en methodieken: www.robderksen.nl

Over mijn boek: www.bekijkzeeensalsmensen.nl