Peter Toonen

Peter Toonen - Lente equinox 2010 Bergen NH Peter Toonen - Strand Petten september 2010 Peter Toonen - zomer 2008 Peter Toonen - Zonnewende 2010 Friesland Peter Toonen - Frontier symposium Peter Toonen - lezing Dé Onthulling, deel 1

Waarom ben ik te boeken als spirituele spreker

Als ik alles af strip van wat ik doe, dan ben ik een verteller. Of zo u wil: een spirituele spreker. Ik schrijf boeken, en columns en artikelen voor diverse media, en ik geef trainingen en coaching aan diverse groepen en individuen over diverse onderwerpen, met als gemene deler: bewustzijnsgroei. Ik wil graag beide hersenhelften met elkaar verenigen om zo de stilte te vinden van het hart. Omdat ik de eerste ben geweest die in het Nederlands boeken schreef over het fenomeen '2012', en dit sindsdien mijn hoofdonderwerp is, word ik meestal uitgenodigd om hierover te spreken. Ik gebruik de groeiende aandacht hiervoor om de aandacht te vestigen op de transformatie van Moeder Aarde zoals alle natuurvolkeren dit hebben voorspeld (niet alleen de Maya's die hierin mijn leermeesters waren), en die nu plaats vindt. Wat zegt dit over de huidige milieu- en geldcrisis? Wat betekent dit voor uw bedrijf en voor u persoonlijk?

 

Mogelijke vorm

Lezing en/of workshop. Allerlei mengvormen zijn mogelijk, zoals een lezing met een geleide meditatie, of praktische oefeningen, of een workshop met een vertelling.

 

Duur

Lezing: 1 uur, of 2 - 3 uur.

Workshop van 1 uur tot één of meerdere dagdelen.

 

Taal

Nederlands of Engels (Duits zou evt. ook kunnen: ik versta het zeer goed, en spreek het redelijk)

 

Waar gaat het over

Lezingen:- leiderschap, - 2012, - natuurlijke tijd, - Maya kalenders, - creativiteit / innovatie, - inspiratie

Workshops: - Energetisch Coaching, - Dertien Manen / Dreamspell / Maya kalenders, – teambuilding, - Bewustzijn in Bedrijf, - DNA healing, - innerlijk leiderschap

 

Investering

In overleg. Varieert van 500 – 1500 euro per dagdeel (ex 19% BTW), plus winstdeling met organisatie.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over Peter Toonen als spreker? Klik hier

 

Boeken

Peter Toonen - De thuiskomende Aarde

De thuiskomende Aarde

Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K' u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. In dit boek vind je de artikelen die Peter Toonen geschreven heeft voor Frontier Magazine in de periode 2002-2009. Deze stukken vormen samen een prachtig overzicht van deze roerige tijd in de aanloop naar het jaar 2012. Moeder Aarde, dat een levend wezen is, bevindt zich nu in een ongekend radicaal en fundamenteel transformatieproces waaraan wij als mensen handen, voeten, en woorden geven. Zij bevindt zich in een bewustzijnstransformatie beïnvloed door haar positie en rol als galactisch wezen in tijd en ruimte in de kosmos.

Peter Toonen - Ik ziet het

Ik zie het

Dit boek is een eenvoudig werkboek en naslagwerk voor het spelen met je eigen intuïtie en je aura- en chakra-energie. Het onderscheidt zich van de vele andere boeken die er op dit gebied al zijn door zijn eenvoud en beknoptheid. Het is ontdaan van ingewikkelde uitleg en uitgebreide achtergrondinformatie, en de boodschap is simpel: energie kun je gewoon leren waarnemen. Het praktisch werken met de fijnstoffelijke materie van de aura en de chakra's - van jezelf of een ander levend wezen - leer je vooral via ervaringen. Het credo van dit boek is dan ook: lezen, voelen en aan de slag ermee!

Peter Toonen - De twintig gezichten van de schepping

De twintig gezichten van de schepping

Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. De Maya's leren ons dat de schepping twintig zonnezegels kent: de Twintig Gezichten van de Schepping. Ze zijn allemaal in ieder mens aanwezig. Ze liggen verscholen en wachten tot je ze wakker schudt en naar boven haalt. Zo leer je dat je niet beperkt bent maar oneindig kunt creëren, leren en groeien. Zo kom je tot bloei, word je schepper van je eigen leven, van je eigen universum. Neem je erfdeel op, gebruik heel je potentie en kom tot vervulling.

Peter Toonen - Toegang tot de natuurlijke tijd

Toegang tot de natuurlijke tijd

Op veler verzoek heeft Peter Toonen een zeer toegankelijk boekje geschreven waarin je kunt kennismaken en praktisch kunt werken met de Dreamspell kalender en de Dertien Manen kalender; de twee belangrijkste kalenders van de natuurlijke tijd. Deze kalenders zijn hernieuwde en universele versies van de kalenders die we kennen van de oude Maya's, de tijdbewaarders van onze planeet. Deze zijn nu bruikbaar gemaakt voor de Nieuwe Tijd, zodat iedereen de energie van iedere dag kan volgen en duiden.

Peter Toonen - 2012 het einde van de gestolen tijd

2012 het einde van de gestolen tijd

Het jaar 2012 nadert met rasse schreden. Iedere dag brengt de datum van 21 december 2012 dichterbij. Op die datum lopen de kalenders van o.a. de Maya s af. Door de lineaire tijd te verheffen tot de enige standaard van tijdbepaling krijgen we de huidige moderne samenleving en economie met een streven naar meer en meer en waarin iedereen klaagt: ik heb niet genoeg tijd! . Met een kunstmatige, bedachte kalender van twaalf onregelmatig durende maanden en een mechanische, lineaire tijdmeting zul je letterlijk nooit op tijd zijn. Het wordt een levensnoodzaak om je eigen tijd terug te nemen en daarin jezelf te leren kennen. Het volgen van natuurlijke tijdcycli is daarin een eerste stap.

Peter Toonen - De natuurlijke tijd

De natuurlijke tijd

Dit boek gaat in op de praktische werking en duiding voor gebruik in het nu, van de Dertien Manen Jaarkalender (de 'Tun Uc') en de Galactische Kalender (de 'Tzolkin'), de twee belangrijkste kalenders van de klassieke Maya's. Door de ontdekking van de Wet van Tijd door Dr. José Argüelles, die deze kon decoderen uit de nalatenschap van de oude Maya's, kunnen we sinds enkele jaren weer opnieuw werken met de kalenders van de Natuurlijke Tijd.

Peter Toonen - Wat wisten de Maya's?

Wat wisten de Maya's?

Pas in deze tijd komt langzaam de ware betekenis naar boven van de belangrijkste erfenis van de Maya's: de Tzolk'in, de kalenderrondes van 260 dagen, samengesteld uit 13 tonen en 20 tekens, die in feite een Pleiadische kalender blijkt te zijn, met een relatie naar de aloude Chinese I Ching en de DNA in ons lichaam. Onze huidige (technologische) beschaving begon ruim 5.000 jaar geleden in Egypte en Sumerië. Dat wat wij als "de geschiedenis" beschouwen, blijkt al meer dan duizend jaar geleden zeer nauwgezet te zijn omschreven door de Maya's, als het vijfde en laatste deel van een "Grote Telling", die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is. Dit laatste deel is volgens hen begonnen in 3113 v.C. en zal eindigen aan het eind van het jaar 2012. De laatste (hedendaagse) turbulente periode van dit deel wordt de periode van "de transformatie der materie" genoemd en zal leiden tot een samengaan van het materiële aardse leven met de Vierde Dimensie. Moeder Aarde zal weer worden verbonden met Hunab K'u: het centrum van de Melkweg.