Johan Oldenkamp

Johan Oldenkamp Johan Oldenkamp

Waarom ben ik te boeken als spirituele spreker

Ik heb de behoefte om alles te kunnen verklaren. Ik weet bovendien dat eenvoud de toetsteen der waarheid is. Dankzij deze toetsteen ben ik tot fundamentele inzichten gekomen die duidelijk maken waarom de universitaire wetenschap noch de georganiseerde religies ontreikend zijn om de essentie van alles te onthullen. Ik kan dat inmiddels wel, en wil graag zoveel als mogelijk mensen deelgenoot maken van dit allesomvattend begrijpen.

 

Mogelijke vorm

Lezing / workshop / training / groepdialoog / dagvoorzitterschap

 

Duur

Zo lang als gewenst of nodig is

 

Taal

Nederlands / Engels

 

Waar gaat het over

Het gaat over de essentie van onze algehele werkelijkheid. In de Griekse Oudheid bedacht Plato de allegorie van de grot. Plato vergeleek de waargenomen werkelijkheid met de schaduwen op de grotwand om duidelijk te maken dat de waargenomen verschijnselen slechts afspiegelingen zijn van iets anders. Pas wanneer we echt gaan begrijpen wat Plato hiermee bedoelde, dan pas openen we de weg naar waarachtig begrip van alles.

 

Wat gaat er gebeuren

Iedere deelnemer wordt op reis genomen naar een geheel nieuwe en veel rijkere visie op de gezamenlijke werkelijkheid. Tijdens deze duizelingwekkende reis worden tal van oude aannames vervangen door veel eenvoudigere vertrekpunten. Bovendien is de rol van iedereen in de nieuwe visie vele malen groter en belangrijker, waardoor hierdoor tevens een ultiem gevoel van empowerment ontstaat.

 

Investering

€ 795,- per dagdeel excl. btw en reiskostenvergoeding

 

Informatie

Wilt u meer informatie over Johan Oldenkamp als spreker? Klik hier

 

Boeken

Johan is auteur van 22 boeken. De meeste daarvan kunnen als gratis e-boek worden gelezen via www.Pateo.nl. Het gaat daarbij om de volgende titels:

 

Ontsnappen uit Plato's grot; Inzicht in de algehele werkelijkheid (Pateo, 196 blz.; ISBN 978-94-90765-08-8, 3e druk)

 

Fair Talk; Verantwoordelijk communiceren (Pateo, 2011, 16 blz., ISBN 978-94-90765-07-1, 1e druk)

 

Inleiding in de Wetenschap; Over een integrale verklaring voor alles (Pateo, 2011, 36 blz., ISBN 978-94-90765-06-4, 1e druk)

 

Geloven in Sinterklaas; Wat is waar voor wie? (Pateo, 2010, 28 blz., ISBN 978-94-90765-03-3, 1e druk)

 

Opposites attract; Over het samenspel van min en plus (Pateo, 2010, 40 blz., ISBN 978-94-90765-05-7, 1e druk)

 

Cosmische Code; Over de cijfermatige essentie van universele dynamiek (Pateo, 2010, 52 blz., ISBN 978-94-90765-04-0, 1e druk)

 

Liefde voor Wijsheid; Alles over essentiële twee- en driedelingen (Pateo, 148 blz, ISBN 978-94-90765-02-6, 2e druk)

 

Vrije Energie; Benutting van Cosmische Ritmiek (Pateo, 2010, 44 blz., ISBN 978-90-813871-9-4, 3e druk)

 

Natuurlijk werkt het zo! Wetenschap is kinderspel (Pateo, 2010, 32 blz., ISBN 978-90-813871-8-7, 2e druk)

 

Oorsprong en bestemming van de mens; Over inzicht in bewustzijn en gezondheid (Pateo, 2009, 388 blz.; ISBN 978-90-813871-7-0, 3e druk)

 

Wetenschap van de ziel; Over inzicht in onze innerlijke dynamiek (Pateo, 2009, 132 blz.; ISBN 978-90-813871-6-3, 2e druk)

 

Ethiek van leven en gezondheid; Waarborg voor waardig leven van voor het begin tot na het einde (Pateo, 2009, 52 blz.; ISBN 978-90-813871-5-6, 1e druk)

 

Inleiding in de Salveologie; Over de wetenschap van leven in volle gezondheid (Pateo, 2009, 156 blz.; ISBN 978-90-813871-4-9, 1e druk)

 

Aanklacht tegen de overheid; Over het schenden van mensenrechten in Nederland (Pateo, 2009, 80 blz.; ISBN 978-90-813871-3-2, 1e druk)

 

Bewustzijnsdynamiek; Over Inzicht in de Schepping, het Einde der Tijden en de Zin van ons Leven (Pateo, 2008, 144 blz.; ISBN 978-90-813871-2-5, 2e druk).

 

Kennismanagement en gedragsverandering (Essentials, 2006; 176 blz., ISBN 90-77252-04-5)

 

Attitude werkt; Over interpersoonlijke effectiviteit in de kenniseconomie (Lemma, 2003; 102 blz., ISBN 90-5931-170-1)

 

Professioneel leren; Over samen groeien binnen gezonde ondernemingen (Lemma, 2002; 108 blz., ISBN 90-5931-030-6)

 

Succesvol overdragen van kennis; Over het doorbreken van belemmeringen voor kennismanagement (Lemma, 2001; 104 blz., ISBN 90-5189-933-5)

 

Verwanten van Pieter en Hillechien Vrieling (Pirola, 1999, 109 blz., ISBN 90-6455-2967)

 

Quality in Fives: On the Analysis, Operationalization and Application of Nursing Schedule Quality (Labyrint, 1996, 218 blz., ISBN 90-72591-37-2)