Jan-Peter Mout

 

Jan-Peter Mout Jan-Peter Mout

Waarom ben ik te boeken als spirituele spreker

Als spiritueel spreker wil ik een bijdrage leven aan een duurzame samenleving, duurzame organisaties en de gezondheid van mensen. Een gezonde samenleving is duurzaam en een duurzaam individu is gezond. Ik heb het over duurzaamheid in de letterlijke betekenis: weinig vergankelijk. Het pad naar duurzaamheid is een pad van verandering.

 

Als je als mens, organisatie of samenleving wilt veranderen is het belangrijk te weten waar je staat. Liefst zou je ook willen weten waar de ontwikkelingen je naartoe brengen. Deze vraag is de bron van bibliotheken van onderzoeksrapporten, projecties, voorspellingen en plannen. Hoe zorgvuldig ze ook zijn gemaakt: onderzoekrapporten belichten maar een deel van de werkelijkheid, projecties komen zelden uit en met de implementatie van ingewikkelde projectplannen of eenvoudige plannen voor bijvoorbeeld je carrière loopt het dikwijls anders af dan voorzien.

 

Weinig wetenschappers, ambtenaren, managers of directeuren geven het toe: we begrijpen de wereld waarin we leven niet echt goed. Het leven overvalt ons regelmatig. Dit verassingseffect komt omdat we vanuit een beperkt paradigma en een beperkt mens- en wereldbeeld waarnemen en handelen. In mijn lezingen en workshops laat ik deze beperkingen zien en inspireer ik deelnemers hun blik te verruimen en op creatieve manieren richting en vorm te geven aan hun leven, hun organisaties en aan onze samenleving. Ik laat me hierbij onder andere leiden door de chaostheorie, de mythologie, het Taoïsme en mijn eigen ervaring als diplomaat en adviseur.

 

Mogelijke vorm

Ik geef lezingen en workshops.

 

Duur

Lezingen duren maximaal 120 minuten. De duur van de workshops wordt in overleg bepaald.

 

Taal

Nederlands & Engels

 

Waar gaat het over

De lezingen en workshops gaan over bewustzijnsvergroting en manoeuvreren in de werkelijkheid. In overleg kunnen we binnen dit kader specifieke thema’s identificeren die goed aansluiten bij de leefwereld van het publiek. Ik geef hier twee voorbeelden:

 

1) Chaos en orde: Ondanks het feit dat de Newtoniaanse natuurkunde allang is achterhaald zien we de wereld graag nog als een machine. Het maakbaarheidsdenken bepaalt nog steeds de politiek en de manier waarop organisaties worden bestuurd. Er heerst een grote mate van risico-aversie. Controle mechanismen verstikken creativiteit en doen ons soms vergeten dat werknemers mensen zijn en geen productiemiddelen. Ik stel hier een benadering tegenover waarbij ik het manoeuvreren in het spanningsveld tussen orde en chaos centraal stel. Beide polen zijn onmisbaar in een gezonde evolutie. Het mooie is dat orde in chaos besloten ligt. Zelforganisatie in de maatschappij en binnen organisaties is hier een mooi voorbeeld van. Ik illustreer dit verhaal aan de hand van mythologie (o.a. Tao Te Ching), wetenschappelijke theorie (chaos theorie) en voorbeelden uit het dagelijks leven. Het verhaal over chaos en orde is in tal van contexten in te bedden.

 

2) Psycho culturele aspecten van duurzame ontwikkeling: Dit verhaal gaat over het belang voor duurzame ontwikkeling van het heersende mens- en wereldbeeld. Mens- en wereldbeeld kan worden beschreven aan de hand van een veld van twee fundamentele tegenstellingen. De tegenstelling tussen het materiële en het geestelijke en tussen ik (het individuele) en de ander (het gezamenlijke). Net als bij chaos en controle vervult iedere polariteit zijn functie. Problemen ontstaan als één van de polariteiten het mens- en wereldbeeld te veel gaat bepalen. De huidige focus op het materiële veroorzaakt existentiële pijn en bemoeilijkt ons pad naar duurzame ontwikkeling. Het evenwicht tussen de polariteiten moet daarom worden hersteld. In de eerste plaats betekent dit het vergroten van het bewustzijn over deze tegenstelling. Vervolgens gaat het over de manier waarop een transformatie naar een meer duurzaam mens en wereldbeeld kunnen bevorderen.

 

Wat gaat er gebeuren

Levendige lezingen en workshops met veel interactie. Ter ondersteuning van mijn verhaal maak ik gebruik van inspirerende fragmenten uit films en documentaires.

 

Investering

Investering € 1.500 per lezing van maximaal 120 minuten of een workshop van een dagdeel. Investeringen voor langere workshops in overleg.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over Jan-Peter als spreker? Klik hier