Frank Bisoen

Frank Bisoen Frank Bisoen

Waarom ben ik te boeken als spirituele spreker

Omdat ik in staat ben op een boeiende manier mensen tot nadenken te prikkelen, te inspireren door het verschaffen van nieuwe inzichten en te motiveren om negatieve emoties te transformeren naar positieve emoties.

 

Mijn naam is Frank Prekash Bisoen, Boeddhistisch Spiritueel Mentor, Inspirator en Motivator in een hypermodern westers jasje. Ik begeleid mensen die openstaan voor persoonlijke ontwikkeling, het vinden van innerlijk geluk en het bereiken van (zakelijk) succes door middel van het zelfconcept. Zodra jij je afvraagt waarom dingen niet gaan zoals jij graag zou willen, dan is het verkrijgen van inzicht in jezelf het begin van je weg naar succes! Mijn doel is om mensen bewust te maken van het leven in het hier en nu. Als je daaraan voorbijgaat, zal je altijd ontevreden zijn! Leef niet in iets dat al voorbij is. Leef niet in iets dat er nog niet is. Leef in het hier en nu, dat is de enige manier om geluk en succes te ervaren. Simpelweg omdat alles vergankelijk is!

 

De onvrede die iemand ervaart, wordt niet veroorzaakt door een ander. Nooit! En dat is waar de meeste mensen wel vanuit gaan. Door het ontwikkelen en verkrijgen van zelfinzicht maak ik mensen bewust van hun rol in het hele proces. Ben je ontevreden of ongelukkig? Wat doe jij zelf in het proces waardoor jij je zo voelt? Het gaat om bewustwording en het realiseren dat jijzelf verantwoordelijk bent voor al je eigen emoties, dus zowel de positieve als de negatieve. De kunst is om de bron te vinden van de negatieve emotie en als die gevonden is, deze te transformeren naar een positieve door middel van het transformeren van de eigen perceptie. Niets binnen je eigen cirkel is de schuld van een ander. Het is een kwestie van jouw perceptie van de wereld om je heen. Maar ieder mens creëert steeds elke seconde opnieuw zijn eigen wereld, dus wie is er verantwoordelijk voor de emoties in je eigen wereld?

 

Door middel van contemplatie, meditatie en het doorgronden van de essentie van het bestaan, heb ik een hoge mate van zelfrealisatie bereikt. Wat mij drijft is om zoveel mogelijk mensen de weg te wijzen naar innerlijk geluk en succes, simpelweg omdat dit binnen ieders handbereik ligt en niet verder dan dat!

 

Mijn methodiek is gebaseerd op de Boeddhistische leer (Boeddha Dharma). De kern van deze leer is om inzicht te verkrijgen in het menselijk lijden (alle emoties die een negatief gevoel geven) en de weg om dit lijden op te heffen.

 

Zakelijk:

Op deze manier heb ik 11 jaar lang personeelsleden en gedetineerden gecoacht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het verkrijgen van zelfinzicht zorgt voor een prettige en gezonde werksfeer, meer collegialiteit en respect en een laag ziekteverzuim!
Als de mens weet wie hij is en waar hij voor staat en wat zijn rol is in het proces, dan is een gezonde werklustige werknemer geboren!

 

De lezingen en coaching voor bedrijven richt zich op het groeien als mens en team: mens- en productiegericht.

 

Individueel/Particulier:

Door middel van coaching breng ik iemand snel in gesprek met zichzelf en door mijn directieve coaching stijl ben ik in staat om iemand snel naar de bron van zijn probleem te brengen. Als de bron gevonden is heb je daarmee ook de sleutel in handen om een verandering teweeg te brengen. Als coach leer ik je hoe je deze sleutel moet gebruiken. Echte genezing komt van binnenuit. Alles wat van buitenaf komt is symptoombestrijding.

 

Ik wil mensen bewust maken van het geluk en succes dat reeds in hen aanwezig is. Omdat mensen zichzelf constant voorbij rennen, zullen ze nooit vinden wat ze zoeken. Al het positieve zit al in ze, maar het wordt als vanzelfsprekend daarbuiten gezocht en daar is precies waar het niet ligt!

 

Als je op het strand staat, zie je de horizon. Probeer er maar eens naar toe te varen. De horizon verplaatst zich steeds. Je zult hem nooit bereiken. En dat is precies wat mensen doen als het gaat om het vinden van innerlijk geluk en het verwerven van succes. Je gaat er helemaal aan voorbij, omdat je steeds denkt dat het voor je ligt. Maar daar ligt het dus niet! “There is no way tot happiness, happiness is the way!”

 

Mogelijke vorm

Er zijn meerdere opties voor een lezing en ik beheers de kunst om de opties separaat of eventueel in een mix toe te passen, afhankelijk van het publiek.

 

Optie 1: Ik zit rustig op het podium en doe mijn verhaal op een inspirerende en motiverende manier zonder de aandacht van de toehoorders te verliezen. Wijsheid, kennis en gedrevenheid om mijn boodschap over te brengen zorgen hiervoor.

 

Optie 2: Een interactieve lezing waarbij ik het publiek bij mijn verhaal betrek en eventuele vragen ter plekke verwerk ik mijn presentatie. In dit geval beweeg ik mij als een beheerste entertainer die de mensen weet te boeien en een zwaar onderwerp als het verwerven van zelfinzicht en bewustwording op een luchtige, maar heldere manier weet over te brengen. Ik prikkel de mensen om na te denken!

 

Optie 3: Naast het geven van lezingen en coaching ben ik ook beschikbaar als dagvoorzitter en gespreksleider.

 

Duur

Een lezing duurt 2 uur. Een workshop 4 uur. Maar de duur van een sessie is uiteraard bespreekbaar.

 

Taal

Nederlands.

 

Waar gaat het over

Het gaat erover om mensen bewust te maken van hun eigen rol en aandeel in hun gevoel van lijden (alle emoties die een negatief gevoel geven). Dat het lijden wordt herkend en erkend; dat er een oorzaak is van het lijden en dat de oorzaak nooit aan een ander te wijten is, maar aan jezelf; dat er een oplossing voor het lijden is, nl het transformeren van de perceptie door het verkrijgen van zelfinzicht of bewustwording en de weg die gevolgd kan worden om geen last meer te hebben van het lijden. Het lijden op zich zal altijd blijven bestaan, maar het gaat erom dat je het in een ander perspectief plaatst. Het gaat over oorzaak en gevolg van je eigen denken!

 

Wat gaat er gebeuren?

De lezing zet tot denken en verhelderd jouw eigen rol in jouw eigen proces van ongelukkig zijn dat jijzelf dagelijks voedt! De methodiek is een pragmatische toepassing van logische analyse om de werking van de psyche te begrijpen, de psyche tot rust te laten komen en te transformeren. Wat er gaat gebeuren is geen wonder in de zin dat de mensen meteen het licht gaan zien. Wat wel interessant is, is dat het mensen tot denken en handelen zal bewegen. Ze zullen dagelijkse gebeurtenissen in een ander perspectief kunnen plaatsen. En dat kan een begin zijn van een grotere transformatie.

 

Investering

Voor een lezing van 2 uur: € 1.250,- excl BTW

Voor een workshop van 4 uur: € 2.250,- excl BTW

 

Informatie

Mijn kennis haal ik uit het Boeddhisme. Mijn wijsheid is het gevolg van de weg naar Zelfrealisatie. Alle boeken van Osho en de Dalai Lama zijn een inspiratiebron.

 

Radio commercial Be-Soon Coaching

 

Website: www.be-soon.nl

 

Facebook: Be Soon Coaching Frank Bisoen

 

Wilt u meer informatie over Frank als spreker? Klik hier