Spirituele Sprekers spreken

Emil Möller:

"Ik kwam tot de conclusie dat er geen enkel ander probleem is dan dat we een betere samenleving per saldo niet echt -genoeg- willen."

Ina Custers-van Bergen:

"Ik laat mensen graag ervaren en zien hoe de Wetten van Magie ingezet kunnen worden om levensmissies te verwezenlijken."

Gert Brouwer:

"Bewustzijnsontwikkeling staat voor een fijn eigen leven, een stabiele sfeer in relatie tot anderen en een positieve werksfeer."

Peter Toonen:

"Ik zie de transformatie van Moeder Aarde zoals alle natuurvolkeren dit hebben voorspeld die nu plaats vindt. Dat zegt wat over de huidige milieu- en geldcrisis!"

Willem Jan van de Wetering:

"Inspirerend leiderschap, spiritueel ondernemen, bevlogen leven, doen waar je goed in bent. Je bent niet je gedrag."

Quintessence:

"bestaat uit vijf vrouwen, die met jou en je team vanuit vijf spirituele richtingen een verbinding aangaan."

Suzanne Meijroos:

"De mens zit in een evolutie spurt, hoe we omgaan met de huidige veranderingen bepaalt hoe we dat ervaren. Daarvoor moet je wakker worden en blijven."

Rob Derksen:

"Ik wil een bewustwording op gang brengen, waardoor het individu, het gezin en het bedrijf c.q. organisatie vitaler, gelukkiger en autonomer zal worden."

Johan Oldenkamp:

" Ik ben tot het inzicht gekomen waarom de universitaire wetenschap noch de georganiseerde religies ontreikend zijn om de essentie van alles te onthullen."

Patty Harpenau:

"Met The Gift laat ik je graag zien welke kracht je nodig hebt om op deze aarde te gaan doen waarvoor je bent gekomen."

Marleen Bode:

"Ik haal het werken met engelen graag uit de zweverige sfeer om de enorme krachtbron ervan te laten zien."

Angelique van 't Riet:

"Ik laat mensen door zakelijk flirten, kennis maken met de sensitieve kant van het zakendoen. En het werkt!"

Cees Ingelse:

"Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te begeleiden en te inspireren naar innerlijke en uiterlijke rijkdom."