Welkom bij Spirituele Sprekers!

We hopen dat u op deze site geïnspireerd raakt door Spirituele Sprekers. Er zijn veel definities van spiritualiteit en wij hebben er nog geen één dezelfde gevonden van Spirituele Spreker. Voor ons is een spirituele spreker iemand die het pad van zelfontwikkeling ruimschoots heeft afgelegd en continu bezig is met bewust zijn. Iedere spreker die u ontmoet op deze site heeft daar zijn of haar eigen betekenis aan gegeven en vertelt waarom hij of zij door middel van spiritueel sprekerschap uw event, of bijeenkomst net op een hoger niveau tilt. De contactgegevens over ons vindt u op de pagina contact.

 

Hartelijke groet,

Angelique van 't Riet

 

Peter Toonen: "Ik zie de transformatie van Moeder Aarde zoals alle natuurvolkeren dit hebben voorspeld die nu plaats vindt. Dat zegt wat over de huidige milieu- en geldcrisis!"      -     Marleen Bode: "Ik haal het werken met engelen graag uit de zweverige sfeer om de enorme krachtbron ervan te laten zien."      -     Suzanne Meijroos: "De mens zit in een evolutie spurt, hoe we omgaan met de huidige veranderingen bepaalt hoe we dat ervaren. Daarvoor moet je wakker worden en blijven."      -     Emil Möller: "Ik kwam tot de conclusie dat er geen enkel ander probleem is dan dat we een betere samenleving per saldo niet echt -genoeg- willen."      -     Patty Harpenau: "Met The Gift laat ik je graag zien welke kracht je nodig hebt om op deze aarde te gaan doen waarvoor je bent gekomen."      -     Gert Brouwer: "Bewustzijnsontwikkeling staat voor een fijn eigen leven, een stabiele sfeer in relatie tot anderen en een positieve werksfeer."      -     Cees Ingelse: "Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te begeleiden en te inspireren naar innerlijke en uiterlijke rijkdom."      -     Ina Custers-van Bergen: "Ik laat mensen graag ervaren en zien hoe de Wetten van Magie ingezet kunnen worden om levensmissies te verwezenlijken."      -     Willem Jan van de Wetering: "Inspirerend leiderschap, spiritueel ondernemen, bevlogen leven, doen waar je goed in bent. Je bent niet je gedrag."      -     Angelique van 't Riet: "Ik laat mensen door zakelijk flirten, kennis maken met de sensitieve kant van het zakendoen. En het werkt!"      -     Quintessence: "bestaat uit vijf vrouwen, die met jou en je team vanuit vijf spirituele richtingen een verbinding aangaan."      -     Johan Oldenkamp: " Ik ben tot het inzicht gekomen waarom de universitaire wetenschap noch de georganiseerde religies ontreikend zijn om de essentie van alles te onthullen."      -     Philo Hermans: "De wereld draait om mij, en dat is niet egoïstisch"      -     Rob Derksen: "Ik wil een bewustwording op gang brengen, waardoor het individu, het gezin en het bedrijf c.q. organisatie vitaler, gelukkiger en autonomer zal worden."      -     Thorsten Weiss: "Het gaat om volledige overgave en in vol vertrouwen in de stroom mee gaan."      -     Eric ten Hoopen: "Ik vertel je graag over wat Einstein niet wist en over de kwantum fysica en haar tekortkomingen."      -